TİLKİ

Hilekar, yalancı, bozguncu öi katil bir düşmana, Tilki öldürmek cin tayfasından biri rahatsızlık sonucu bağırıp cağırmaya yahut şeref ve varlık sahibi bir kadına sahip olmaya, Tilki görmek bazen şerefli erkek veya kadın görmeye, Tilkinin derisi mala, süttü şifaya yahut üzüntüden kurtulmaya, Tilkinin etini yemek yahut onu öldürmeyi tasarlamak yel ağrısına tutulup kurtulmaya, Tilki menfaate, elbiseye, […]

Read More

TİLKİ

Allame Meclisi: Tilki; vefasız ve hilekar kimseye… Tilki yakalamak veya birinin size tilki verdiğini görmek; hilekar bir kadınla karşılaşacağınıza… Tilki sütü içmek; hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize… Tilki eti yemek; mal elde edeceğinize işarettir İbn-i Sirin: Tilki hilekar, gaddar ve bozguncu kimseye veya akrabalarınızdan yalancı bir kadına… Tilkiyle boğuştuğunuzu görmek; akrabalarınızla bir sorun […]

Read More

TİLKİ

Bir kimsenin rüyada tilki görmesi, menfaata, elbiseye, zevceye, hastalıktan şifaya ve afiyete delâlet eder. Rüyada tilki görmek, gaddar, zalim, hilekâr bir düşman ile de tâbir olunur. Bazı kere de rüyada tilki görmek, hileli kadınlara delâlet eder. Bir hastanın rüyada tilki sütü içtiğini görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işaretir. Rüyada tilkiyi öldürdüğünü görmek, şerefli, iffetli ve izzetli […]

Read More

TİLKİ

Rüyada tilki görmek etrafınızda kötülük yapabilecek insanların olduğuna yorumlanır. Tilki kürkü giymek düşmanlarınızı alt edeceğinizi belirtir. Tilki sütü içtiğini görmek hastalıklarınızın iyileşeceğini bildirir.

Read More

KÜRK

Rüyada kürk nimete işarettir. Kirmani’ye göre; rüyada samur kürk görmek, büyük ve saygin kimseler tarafindan kendisine verilecek mal ve paraya; vasak kürk görmek, bir zalim kimse tarafindan verilecek mala delalet eder. Bir rivayete göre bu rüya iyi değildir. Kürk görmek ve giymek zengin bir kadın tarafindan menfaate, keçi derisinden kürk görmek ve giymek, fakir bir […]

Read More

SES

Rüyada sesinin gür çıktığını görmek iyilikle anılmaya, cılız çıktığını görmesi itibardan düşmeye ve korkuya; sesi alçaltmak mütevazi ve mütedeyyin olmaya, sesi gereğinden fazla yükseltmek zulümkarlığa, Her çeşit güzel ses, kime ait olursa olsun, ferahlıkk ve sevince; dinlemesi hoş olmayan tüm sesler üzüntü ve sıkıntıya; Sesini bir alimin yahut saygın bir kimsenin sesinden daha çok çıkarmak […]

Read More

SÜT

▶ İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya, zahmetsizce kazanılan dünyalığa; Erkek yahut kadının memesinde süt olduğunu görmesi mal biriktirmeye; iki memeden de süt akması talihin açılmasına, İnsan sütü bazen hapse, emen ve emziren için sıkıntıyaa; Bir kadını emmek mal ve kazanca; hastanın bir kadını emmesi şifa bulmaya, Kadının sütünu birine emzirmesi, kendisi için zahmet […]

Read More

KÜRK

Bir kimsenin rüyada kış mevsiminde kürk giydiğini görmesi, hayır isabet edeceğine, fakirlik ve ihtiyacını onunla gidereceğine delâlet eder. Çünkü fakirlik soğuk gibidir. İnsanı soğuktan muhafaza eden kürk, bu sebeple menfaata delâlet eder. Rüyada kürk görmek beş veçhe ile de tâbir edilmiştir: a) Refah, b) Zenginlik, c) Helal kazanç, d) Rütbe ve makam, e) Bekar için […]

Read More

TİLKİ

Rüyada tilki görmek hilekâr düzenbaz kimseye ve bekar için evlenmeye yorumlanır. Tilkiyi öldürdüğünü görmek izzetli bir eşe işaret eder.

Read More

KÜLAH

Rüyada kendisine bir külah verildiğini görmek, uzak bir sefer ile tâbir olunur ve o kimse bir yolculuğa çıkar. Yine külah görmek, reislik veya yolculuğa yahut bekâr için evlenmeye veya hizmetçiye delâlet eder. Rüyada başına güzel bir külah geçirdiğini gören kimse, izzet ve devlete erişir. Uyanıkken giydiği külah ve takkelerden birisini rüyada görmek, rüya sahibinin fevkinde […]

Read More