NEHİR

Durgun ve aheste aheste akan ırmak huzur ve sükuna, dalgalı ve hırçın akan nehir heyecan ve strese Bir ırmaktan su içmek, dünya hayatında insanın tabi tutulduğu imtihanlardan birine Nehir sürekli rızka, salih amele, kadri yüce insana Nehre girmek büyük bir zat ile münasebet kurmaya yahut böyle birinin huzuruna çıkmaya; yolculuğa, devlet hizmetinde bulunmaya Nehrin bir […]

Read More

NEHİR, IRMAK, AKARSU

İmam Cafer Sadık: Rüyada nehir görmenin yedi tabiri vardır: 1-Hac 2-Büyüklük ve makam 3-Yöneticilik 4-Nimet 5-Ticaret 6-Riyaset 7-İlim ve zafer Allame Meclisi: Nehir görmek; menfaat elde edeceğinize ve sevineceğinize… Bir nehirde guslettiğinizi görmek; istikbalinizin parlak olduğuna, kariyerinizin yükseleceğine, bütün üzüntü ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, günahlardan dolayı tövbe edecek olsanız tövbenizin kabul olacağına… Nehir suyundan […]

Read More

NEHİRLER

Kişinin rüyada nehir görmesi, kadri yüce, şanı büyük ve temiz, salih bir zata delâlet eder. Rüyada cennet nehirlerinden birini görmek ve suyundan içmek, ilme, Kur’an-ı Kerim’e, hayır ve salâha, sürür ve sevince delâlet eder. Rüyada nehre girdiğini görmek, büyük insanlarla birlikte olmaya ve onlardan feyz almaya işarettir. Bir kimsenin rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına […]

Read More

NEHİR

Rüyada nehir görmek, şerefli bir insana, hacca gitmeye ve salih amele işaret eder. Rüyada nehirde yıkandığını görmek büyük zatlarla karşılaşmaya, nehir suyundan içmek o zat tarafından hayra erişmeye ve zenginliğe yorumlanır. Rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına galip gelir. Bazı tabirciler nehir, onun içine giren kimse […]

Read More

AKARSU

Bakınız; Dere, Suyolu,Nehir. Rüyada herhangi bir su akıntısı görmek, maddi kazanca işarettir. Herhangi bir su akıntısı görmek, maddi kazanç olarak yorumlanır.Dereden nehre kadar bütün akarsular tertemiz, saydam ise bütün dertlerin geride kalacağına işarettir. Aynı zamanda bilgi, kültür, hikmettir. Rüyada akarsu görmek, ömürle yorumlanır. Rüyasında akar bir suyun basinda görmek, hayatinin düzgün bir sekilde pürüzsüz olarak […]

Read More

KUM

Çok kum din ve dünya meşguliyetine, az kum mal ve dünyalığa, Kum toplamak, kum avuçlamak, kumu üzerine almak yahut kumda yürümek mal biriktirip onu hayra harcamaya, Kumda yürümek çifçi için ekin biçmeye; diğer kimseler için bir meşgaleye, hayatın zorlukllarına, zenginlik ve tembelliğe, üzüntü ve kedere, zulmet ve düşmanlığa; Kum üzerinde uzun süre güçlükle yürümek kadın […]

Read More

GÖKYÜZÜ

İmam Cafer Sadık: Gökyüzünü yeşil görmek; bölge için hayır ve emniyete… Beyaz görmek; bölgede hastalık ve sıkıntıların baş göstereceğine… Kızıl görmek; bölgede savaş çıkacağına ve kan döküleceğine… Siyah görmek; bölgede bela veya büyük fitne çıkacağına… Gökyüzünü olduğundan daha aydın görmek; Allah tarafından din yolunda son derece aydınlık içinde olacağınıza… Bulutların üzerinde olduğunuzu ve gökyüzü kapılarının […]

Read More

YÜZMEK

Denizde yüzmek, ehli için ilimde arza uttuğu sonuca ulaşmaya, manen ilerlemek isteyen biri ise bunu başarmaya, memuriye, Yuzmak bazen hapse girmeye, Yüzerek kıyıya çıkmak bir arzasundan vazgeçmeye yahut sıkıntıdan kurtulmaya, Nehir yahut denizde yüzmek ddin ve itikat güzelliğine yahut tevekkülle tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya delalet eder. Rüyasında yüzdüğünü gören kişi çok başarı kazanacağı iş yolculuğuna […]

Read More

ŞARAP

Bir kimsenin rüyada şarap görmesi, meşakkatsizmeydana gelen haram mala delâlet eder. Rüyada şarap içtiğini görmek, büyük bir günaha işarettir ve o kişinin eline geniş rızık geçer. Rüyada şarap akan bir nehir görmek ve o nehire girmek, büyük bir fitneye duçar olmaya işarettir. Rüyada su ile karıştırılmışşarabı içtiğini görmek, bazısı helal, bazısı haram olan mala delâlet […]

Read More

ŞARAP

Rüyada şarap içmek rüya sahibinin günaha girdiğine ve tövbe etmesinin gereğine, cahilliğe, dünyevi ve uhrevi yönden zayıflığa işaret eder. Şarap kadehi ile şarap içtiğini gören kimsenin eline haram mal geçer. Bazı tabirciler, helal mal geçer, demiştir. Şarap akan bir nehir gören kimseye, dünyada bir fitne isabet eder. Şarap nehrine girdiğini görse, o nehirden nail olduğu […]

Read More