İNEK

İmam Cafer Sadık: Rüyada inek görmenin altı tabiri vardır: 1-Yöneticilik 2-Mal 3-Büyüklük 4-Riyaset 5-İyi geçecek bir yıl 6-Bol menfaat Hz. Danyal (a.s) Kendinize ait bir ineğin sırtında oturduğunuzu görmek; söz sahibi birinin hizmetinde çalıştığınıza… Evinize bir sığır girdiğini görmek; Allah’ın inayetiyle yüzünüze hayır kapılarının açılacağına işarettir Allame Meclisi: İnek; mal ve işe… Bir ineğin evinize […]

Read More

İNEK

Rüyada inek görmek Kadın için evlilik erkek için zenginlik anlamındadır. Rüyasında süt sağan kişi yeni işlere atılacak ve bol para kazanacak demektir. Cabir’ül-Mağribi’ye göre; rüyasında semiz bir inek satın aldığını gören zengin bir kimse ile evlenir. Çok sütlü inek, zengin akraba anlamına gelir. Rüyada süt içmek de içinde bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını işaret eder. […]

Read More

İNEK

Bir kimsenin rüyada inek görmesi, hayra, iyiliğe, zenginliğe ve bol rızka delâlet eder. Bekâr kızın rüyada inek görmesi, yakında nasibi çıkacağına ve evleneceğine işarettir. Yine bir kadının rüyada inek sağdığını görmesi, nimete ve zenginliğe delâlet eder. Rüyada doğuracak halde hamile bir inek görmek, iyilik ve menfaate ve bol rızka alâmettir. Rüyada bir ineği kurban ettiğini […]

Read More

SIĞIR

Bulunduğu durumdan terakki etmeye, mala, şerefe; Semiz ve besili sığır takva sahibi kadına, ucuzluk ve bolluğa; sıska ve zayıf sığır kıtlık ve sıkıntıya; Semiz sığır eti aldığını görmek zengin bir kadınla evlenmeye yahut eşinden dünyalık elde etmeye, Yükklü inek görmek eşinin hamile kalmasına yahut bolluk ve ucuzluğun hüküm sürdüğü bir seneye, İneğin sütünü sağmak ve […]

Read More

İNEK

Rüyada inek görmek müjdeli haberler alacağınıza, bolluk ve berekete, kadın için evlenmeye, erkek için zenginliğe, hayra yorumlanır. Rüyada inek sağdığını görmek mal sahibi oimaya, işlerinde muvaffak olmaya; inek sütü içmek zenginliğe, servetin artmasına işaret eder.

Read More

Kuran’da Rüya

Enfal Suresi 43. Ayet Hani Allah, sana rüyandan onları az gösteriyordu; eğer sana onları açık gösterseydi, korkacak ve kumanda da tartışacaktınız. Fakat Allah, selamete bağladı; çünkü O, bütün sinelerin özünü bilir. Yusuf Suresi 4. Ayet Bir vakit Yusuf babasına: “Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar.” dedi. […]

Read More

SIĞIR

Rüyada siyah ve sarı sığır görmek bolluk ve ucuzlukla geçecek seneye, semiz sığır takva sahibi kadına ve işlenmiş bir araziye delalettir. Sığırın yüklü olduğunu görmek rüya sahibi kadınsa hamile kalacağına delalet eder. Öküz ve sığır boynuzu büyük ise mal elde etmeye işarettir. Rüyada görülen sığır boynuzlu ise kocasını men eden ve ona buğz eden bir […]

Read More

ÖKÜZ VE İNEK

Rüyasında siyah bir öküze bindiğini görmek. hükümetten bir vazifeye tayin olunup ondan fayda göreceğine delalet eder. Sari öküze binmek hastaliga; bir öküzün kendisini boynuzladiğini ve olduğu yerden vurup çikardiğini görmek, isinden atilacağına; yalniz boynuzu ile vurdugunu görmek, akrabalarindan birine bir zarar geleceğine; öküz eti görmek, bir alimin malina; derisi ise o alimin akrabalarinin malina işarettir. […]

Read More

SIĞIR

Rüyada sığır görmek, seneler ile tâbir olunur. Rüyada, siyah ve sarı sığır görmek, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senelere delâlet eder. Kişinin rüyada sığır görmesi, yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa işarettir. Rüyada yağlı ve semiz bir sığır görmek, takva sahibi bir hanıma delâlet eder. Rüyada sığırın sırtına bindiğini görmek, zenginlik […]

Read More

ET

İmam Cafer Sadık: Rüyada hayvan eti yemenin dört tabiri vardır: 1-Mal 2-Miras 3-Zenginlik 4-Musibet. Eti helal olan her hayvanın eti; helal mala, haram olan hayvanları eti ise, haram mala işarettir İbn-i Sirin: Tabir bakımından haşlanmış et, kızarmış etten daha iyidir. Etli yemek ne kadar lezzetliyse, faydası da o kadar çok görülür. Pişmiş et; kolayca elde […]

Read More